Teknologiska faktorer

Innovationer av olika slag har under det senaste århundrandet haft stort inflytande på hur vi reser och i vilken omfattning. Ofta är det innovationer som inte primärt tagits fram för turistnäringen, men som varit revolutionerande för dess tillväxt. Den danska forskaren Anne-Mette Hjalager har i en artikel från 2015 listat de hundra viktigaste innovationerna för turistindustrin genom tiderna (Hjalager, 2015). Innovationerna kategoriseras utifrån hur de förändrat turistindustrin i sju dimensioner (där många innovationer bidrar i flera dimensioner): (1) Förändrat turistupplevelsen,  (2) Ökat social och fysisk effektivitet för turisten, (3) Ökat produktivitet och effektivitet för turistföretag, (4) Skapat nya destinationer, (5) Ökat mobiliteten, (6) Förändrat möjligheten för informationsspridning och (7) Ändrat hur marknaden fungerar och maktförhållanden.

En kategori av teknologiska innovationer är transportmedel som har revolutionerat individens mobilitet. Idag pratar man om det hypermobila samhället, med en lång rad av innovationer från oceanångaren i början av 1800-talet via flyget i början av 1900-talet till Schengen-avtal, avreglering av flygmarknaden, GPS och bokningssystem via Internet. Den sistnämnda är den innovation som förändrat turistindustrin i alla dimensioner, från förändrad turistupplevelse (som kan skräddarsys själv av konsumenten) till ökad mobilitet och mer makt åt turisten. Flera kommunikationsbaserade innovationer har hjälpt till med informationsspridning och skapat försäljningskanaler som är av yttersta vikt för turismens tillväxt; från telegrafen i mitten av 1800-talet via telefon till datorer och det ovan nämnda Internet. På senare tid appliceras även andra teknologier för att förhöja turistupplevelsen såsom augmented reality (AR) och virtual reality (VR).

Innovationerna (teknologiska eller andra typer) har under de senaste århundradena gjort resandet mindre fysiskt, socialt och kognitivt utmanande och stressigt. En större möjlighet till kontroll och förutsägbarhet av turistupplevelsen, till exempel framväxten av paketresan, verkar positivt för en ökad efterfrågan. 


Källor:
Hjalager, A.-M. (2015). 100 innovations that transformed tourism. Journal of Travel Research, 54(1), 3-21. 
Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities (2. ed.). Harlow, Eng. ; New York: Pearson Prentice Hall.