Om

Klimatsmart Semester är ett utvecklingsprojekt med syfte att bidra till en mer hållbar turism genom att tillhandahålla en digital plattform med verktyg och kunskapsinnehåll som främjar människors möjligheter att turista med låg klimatpåverkan. Dessutom vill projektet bidra till besöksnäringens hållbarhetsarbete, bland annat genom kunskapsspridning och möjlighet för verksamheter inom näringen att lägga in egna värden för klimatprestanda.

Västra GötalandsregionenGöteborgs UniversitetChalmersGöteborgs Stad
Klimat 2030Västsvenska TuristbyrånMistra Urban FuturesMistra Sustainable ConsumptionGöteborg & Co