Vilka står bakom?

Projektet initierades av nätverket Klimatsmarta semestrar som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna. Nätverket är kopplat till Centrum för turism vid Göteborgs universitets och Mistra Urban Futures.

För finansiering och medverkan i utveckling står Västra Götalandsregionen via Klimat 2030, Centrum för turism vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stad via Miljöförvaltningen och Konsument och medborgarservice, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co, Mistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption.

Huvudman för projektet är Centrum för turism vid Göteborgs universitet, där Erik Lundberg är projektansvarig. Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, har varit huvudansvarig för allt sifferunderlag som används och för den metodrapport som har tagits fram. Fredrik Warberg, Tidsverkstaden ek för, var projektledare. Den digitala plattformen utvecklades under 2017-2018.

Kontakt: info@klimatsmartsemester.se

Tack till följande personer som har bidragit till utvecklingen av kalkylatorn:
- Anneli Kamb, forskningsingenjör på Chalmers, har bidragit med research för sifferunderlagen.
- Martin Jerksjö på IVL Svenska Miljöinstitutet har bidragit med underlag för uppgifter om bilutsläpp.
- Marcus Wendin på företaget Miljögiraff har arbetet med dataunderlaget för boendeberäkningarna.
- David Andersson och Ross Linscott på svalna.se vars flygberäkningar används i kalkylatorn
- Stefan Wirsenius, forskare på Chalmers, som har utarbetat grunden för den kalkylator som beräknar flygets utsläpp.
- Daniel Johansson, forskare på Chalmers, som har medverkat i arbetet med hur flygets höghöjdseffekter beräknas och beskrivs.
- Jonas Nässén, forskare på Chalmers, som har faktagranskat alla sifferunderlag.
– Erik Nylund, eriknylund.com, har byggt den digitala plattformen.
– Josef Henschel, Tidsverkstaden, har producerat merparten av semestertipsen.

Västra GötalandsregionenGöteborgs UniversitetChalmersGöteborgs Stad
Klimat 2030Västsvenska TuristbyrånMistra Urban FuturesMistra Sustainable ConsumptionGöteborg & Co