Vilka står bakom?

Projektet initierades av nätverket Klimatsmarta semestrar som består av forskare, offentliga organisationer och turismaktörer i Göteborg och Västsverige med syfte att gemensamt adressera turismens bidrag till klimatförändringarna. Nätverket är kopplat till Centrum för turism vid Göteborgs universitets och Mistra Urban Futures.

För finansiering och medverkan i utveckling står Västra Götalandsregionen via Klimat 2030, Centrum för turism vid Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Stad via Miljöförvaltningen och Konsument och medborgarservice, Turistrådet Västsverige, Göteborg & Co, Mistra Urban Futures och Mistra Sustainable Consumption.

Huvudman för projektet är Centrum för turism vid Göteborgs universitet, där Erik Lundberg är projektansvarig. Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, har varit huvudansvarig för allt sifferunderlag som används och för den metodrapport som har tagits fram, ett arbete som har gjorts tillsammans med Anneli Kamb, forskningsasistent vid Göteborgs Universitet (tidigare på Chalmers). Fredrik Warberg, Tidsverkstaden ek för, var projektledare. Den digitala plattformen utvecklades under 2017-2018 och uppdaterades i maj 2019.

Kontakt: info@klimatsmartsemester.se

Tack till följande personer som har bidragit till utvecklingen av kalkylatorn:
- Martin Jerksjö på IVL Svenska Miljöinstitutet har bidragit med underlag för uppgifter om bilutsläpp.
- Marcus Wendin på företaget Miljögiraff har arbetet med dataunderlaget för boendeberäkningarna.
– Erik Nylund, eriknylund.com, har byggt den digitala plattformen.
– Josef Henschel, Tidsverkstaden, har producerat merparten av semestertipsen.

Västra GötalandsregionenGöteborgs UniversitetChalmersGöteborgs Stad
Klimat 2030Västsvenska TuristbyrånMistra Urban FuturesMistra Sustainable ConsumptionGöteborg & Co