Klimatsmart forskning

Här har vi samlat forskning om klimatsmart semestrande och resor. Framför allt delar vi här rapporter och vetenskapliga artiklar som forskare knutna till klimatsmartsemester.se har varit ansvariga för eller involverade i.

  • Artiklar om potentialen för internationell nattågstrafik: vad som kan öka efterfrågan, respektive om klimatnyttan, båda från 2023. 
  • Kortfattad rapport om klimatsmart semestrande, tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel. KTH och Chalmers 2022 
  • Föredrag av Jörgen Larsson om klimatsmart semestrande, Chalmers 2022. (20 min).
  • Rapport innovationer för ett hållbart långväga resande – styrmedel, affärsmodeller och teknikpotential. KTH, Chalmers, Mittuniversitetet, Luleå Universitet 2022.
  • Vetenskaplig artikel om hur det långväga resandet kan förändras i linje med klimatmålen 2060, KTH och Chalmers, 2021
  • Rapport som kartlägger svenskarnas flygande (privat/tjänsten, kort/långväga, etc) och vilken acceptans det finns att byta till klimatsmartare transportsätt och närmare destinationer. Göteborgs Universitet 2020 (Vetenskaplig artikel med liknande innehåll).
  • Öppen föreläsning av Erik Lundberg om turism och klimat (del 1, del 2 och del 3), Centrum för turism, Göteborgs universitet 2023