Vad händer när vi reser?

Den här delen beskriver två viktiga delar av turism. Dels vad som händer med oss som turister när vi reser, det vill säga hur påverkas vårt beteende på semestern? Direkt kopplat till den frågeställningen är hur resmålen påverkas av vårt resande, med andra ord vilka effekter har turism på turistdestinationerna? För att gräva djupare i dessa frågeställningar kan du läsa mer nedan om turistbeteende, hållbar utveckling och olika typer av turismeffekter.