Politiska faktorer

Politiska faktorer har alltid haft stor betydelse för efterfrågan på resande. De har fått extra mycket uppmärksamhet (speciellt i Europa och Nordamerika) sedan 9/11 och det ökade antalet spektakulära terrordåd i västvärlden. Här diskuteras olika typer av politiska faktorer som påverkar efterfrågan; från internationella avtal till terrordåd.

På senare år har politiska faktorer i form av politisk oro (till exempel den arabiska våren eller Trumps maktövertagande) och terrordåd fått en allt större inverkan på turismefterfrågan (jmf. Dwyer et al., 2009). Terrordåd såsom 9/11 hade till exempel stor tillfällig effekt på antalet internationella turister globalt, inte bara till USA och New York utan även till andra destinationer. Presumtiva turister var mer försiktiga med att boka långa resor och begrepp som ”hemester” och ”staycation” var i ropet. Ofta är det tillfälliga nedgångar i efterfrågan eller en förändring i resmönster. Ett exempel på det senare är nedgången i efterfrågan på resor till länder i Nordafrika (efter den arabiska våren) till förmån för Spanien och andra ”säkrare” medelhavsdestinationer. Detta kallas för en substitutionseffekt.

Ett annat exempel på det är Paris som noterade en nedgång på 8,5 % i antal hotellövernattningar under halvåret som följde terrorattacken i november 2015, samtidigt som besöken till Spanien och Grekland gick upp. Vi fortsätter således att öka vårt resande på långsikt, men efterfrågan på vissa drabbade destinationer minskar. En nyligen genomförd experimentstudie i en skandinavisk kontext visar att vi inte verkar ändra vårt resebeteende när det handlar om terrordåd genomfört av ensamma individer som också arresteras eller stoppas (liknande det som skedde i Oslo 2011). 

Nära relaterat till terrordåd och krig är hur det politiska styret av specifika länder sköts. Diktaturer och länder med ett auktoritärt styre har en dämpande effekt på efterfrågan. Landets styre påverkar i sin tur ofta regler när det gäller resande, till exempel visum- och gränsregler, men också rätten till betald semester. Den sistnämnda utvecklingen är en av de största anledningarna till framväxten av charter- och massturism. När det gäller gränsregler har Schengenavtalet i Europa haft en stor effekt och avgörande roll för inter-europeiskt turistande. Förenklingen gör att hinder tas bort för internationellt resande. Handelsavtal mellan länder har också en stor påverkan. Ett typexempel avregleringen av flyget i Europa på 90-talet som genererat allt billigare flyg och utvecklingen av det så kallade lågprisflyget (Ryanair, Norwegian med flera) vilket möjliggör turistande för allt fler.

Källor:
Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a tourism future. Tourism Management, 30(1), 63-74
Hall, C. M., & Lew, A. A. (2009). Understanding and managing tourism impacts: An integrated approach. Routledge.
Rodionova, Z. (2016, 23 Augusti). Paris loses £644m as tourists steer clear of the city after terror attacks. The Independent. Nedladdad från http://www.independent.co.uk
Wang, Y.-S. (2009). The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan's international inbound tourism demand. Tourism Management, 30(1), 75-82.
Wolff, K., & Larsen, S. (2017). A Taxonomy of Terror - About the Effect of Different Kinds of Terror on Risk Perceptions. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(2), 111-128.