Vanliga frågor

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du ställa en fråga i kommentarsfältet eller mejla till info@klimatsmartsemester.se.

Hur kan man ändra typ av bil och drivmedel?

Klicka på VÄLJ under stapeln för bil eller för musen över de cerisa fälten i stapeln. Då kan du ändra biltyp och bränsle. Det finns 5 biltyper och 7 bränslen att välja på.

Hur väljer jag egen färdväg eller rundtur?

Om du klickar på plustecknet (+) som finns före destinationen kan du bestämma din egen resväg genom att skriva in de orter som du vill passera på väg till slutdestinationen. Om du vill beräkna en rundtur så ändrar du från “tur & retur” till “enkel resa” och sedan lägger du in alla orter du vill passera eller göra stopp i.

Jag får upp tågresor med många byten trots att det finns bättre förbindelser

Vi använder GoogleMaps som kartsystem och de visar ofta resvägen som tar minst timmar från A till B vilket inte alltid är det bästa alternativet. Exempelvis tar nattåg ofta längre tid och då kommer de inte med. Men, om du vet vilken rutt med tåg du vill åka, kan du använda funktionen VIA genom att klicka på plustecknet (+) som finns före destinationen i sökformuläret. Då kan du bestämma din egen rutt genom att skriva in de orter med tågförbindelse som du vill passera på väg till slutdestinationen.

Om du behöver hjälp med att hitta en bra rutt med tåg, kolla på sidan Hitta rätt rutt med tåg. Klimatsmartsemester.se är en tjänst för att beräkna utsläpp för resa från en ort till en annan - inte i första hand för att hitta bästa förbindelserna.

Hur kan det ge lägre utsläpp att flyga än att ta färja?

Det finns olika principer för hur utsläpp från en färja ska fördelas mellan å ena sidan färjans passagerare och å andra sidan det gods/lastbilar som färjan transporterar. Men den princip som vi tycker är mest rimligt så blir resultatet helt enkelt på att färjor släpper ut mer än en flygresa. En genomsnittlig flygresa resulterar i utsläpp på 127 g CO2 per personkilometer, medan en genomsnittlig resa med färja (utan bil och med normal färja) ger utsläpp på 186 g. Med bil tillkommer 377 g per kilometer för bilen. Snabbfärjor ger ännu högre utsläpp. 

 Du kan läsa om den metod vi använder här. Det är rimligt att anta att de olika rederierna använder den metod som passar bäst för dem att visa låga utsläpp för passagerartrafik. Lär mer om färjor här och om flyg här.

Varför räknar ni med produktionsutsläpp för bil men inte andra färdmedel?

Utsläppen från produktion av tåg, flygplan, bussar och färjor blir nästan försumbart låga, räknat per personkilometer, eftersom de transporterar en mycket stor mängd människor under hela dessa fordons livstid.  För bilar blir dock produktionsutsläppen relativt stora då de körs mycket kortare sträcka och färre personer färdas i en bil under dess livstid. Läs mer i vår Metodrapport under punkt 2.1.

Varför kommer tåg inte alltid upp som alternativ?

Det kan framför allt förekomma på längre resor med många byten. Det beror på att det rutt- och kartsystem vi använder (GoogleMaps) inte alltid hittar en bra tågförbindelse. Men, om du vet vilken rutt med tåg du vill åka, kan du använda funktionen VIA genom att klicka på plustecknet (+) som finns före destinationen i sökformuläret. Då kan du bestämma din egen rutt genom att skriva in de orter med tågförbindelse som du vill passera på väg till slutdestinationen.

Om du behöver hjälp med att hitta en bra rutt med tåg, kolla på sidan Hitta rätt rutt med tåg. Klimatsmartsemester.se är en tjänst för att beräkna utsläpp för resa från en ort till en annan - inte i första hand för att hitta bästa förbindelserna.

SJ visar lägre siffra för utsläpp för tåg än klimatsmartsemester.se

Det finns olika sätt att beräkna utsläpp från tågresor. Faktorer som spelar in är bl.a beläggningsgrad, tågets energieffektivitet, genomsnittsutsläppen från det elnät som tåget kör i och om man räknar med effekt av miljömärkt el. Våra beräkningar baserar sig på genomsnitt för Norden respektive Europa. Läs mer om hur vi räknar med tågresor här. Vi räknar inte med effekter från s.k grön el. Du kan läsa om varför här.

Varför dyker inte alternativet tåg + färja upp?

Vi använder GoogleMaps som kartsystem och de hittar inte alltid en bra rutt. Prova med att använda funktionen VIA genom att klicka på + tecknet före TILL och ange orter på vägen där det går färja och tåg.

Konstig rutt mellan Stockholm och Helsingfors

Vi använder GoogleMaps som kartsystem och de ger ibland lite udda förslag till resor. Det beror på att de oftast föreslår den snabbaste vägen från avreseort till destination, oavsett om det är en bökig rutt. För resa med BIL föreslår de ibland färja till Mariehamn, bilresa över Åland, färja till Åbo och sedan bilresa till Helsingfors istället för resa direkt med färja till Helsingfors. Om du vill ha mer exakt resultat för resa med bil och färja direkt från Stockholm till Helsingfors så kan du ta utsläppet per person för färja utan bil och lägga till 155 kg CO2 för enkel resa och 310 för tur och retur.