Ekonomiska effekter

Den explosionsartade tillväxten av resande innebär olika konsekvenser (så kallade effekter) på nationell, regional och lokal nivå. Positiva ekonomiska inflöden är en av de mest betydande effekterna, vilket gjort turism till en populär strategi för ekonomisk utveckling. Turism som profilerad utvecklingsstrategi har framförallt varit betydande i utvecklingsländer, men är nu allt högre på agendan också i utvecklade och diversifierade ekonomier som Sverige. Turism som exportindustri har fördelen att produktionen inte kan flyttas eftersom resmålet är produkten. Den genererar också relativt många arbetstillfällen då det är en arbetsintensiv serviceindustri.

Hur stora de ekonomiska effekterna blir av ökad turism beror på vad turisten konsumerar före, under och efter resan och av vem. Det beror också på destinationens ekonomi. Hur mycket av turistens spenderade kronor som stannar kvar i ekonomin (och återinvesteras)? Och hur mycket läcker ut i form av framförallt import av varor och tjänster som turisten efterfrågar? Storleken på läckaget har en stor betydelse för storleken på de ekonomiska effekterna. Två exempel kan illustrera effekten av läckage. Om turisten reser till en destination med en välutvecklad, diversifierad ekonomi, bokar ett lokalägt hotell och konsumerar lokalproducerade varor och tjänster så kommer läckaget att vara på en minimal nivå. Däremot om du åker till en destination med en mindre diversifierad ekonomi, till exempel ett utvecklingsland eller en ö, så kommer importen (och därmed läckaget) vara stor. Kanske köper du en paketresa från ett svenskt företag som äger flygplanet, hotellet och restaurangerna där du äter? Du dricker och äter mat som importerats och rör dig begränsat utanför hotellområdet. I sådana fall, som är relativt vanliga (tänk all-inclusive), tillfaller ytterst lite den lokala ekonomin. Det senare kallas för enklavturism och kan vara ett större hinder än hjälp för att öka ekonomisk tillväxt genom turism.

Källor:
Lundberg, E., Andersson, T. D., & Armbrecht, J. (2015). Att undersöka hållbarheten av idrottsevenemang – Slutrapport för projektet EVINN. Göterborg: Göteborgs universitet.
Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities (2. ed.). Harlow, Eng. ; New York: Pearson Prentice Hall.
Wineaster, A. (2013). Leakages in the tourism systems: case of Zanzibar. Tourism Review, 68(1), 62-76.