Beteende på semestern

Att vara på semester skiljer sig från vardagen. Distinktionen mellan vardag, fritid och semester är viktig att göra för att förstå förändringar av beteende som (ofta) sker när vi är på semester. Flera forskare utgår från hur våra samhällen har organiserats i och med industrialisering och modernisering för att förklara skillnaderna. Där är tid linjär och strukturerad runt arbete och fritid samt produktion och konsumtion. Detta styr vår sociala rytm. Den påverkar till exempel hur och vad vi konsumerar. Generellt är konsumtionen i vardagen mer funktionsstyrd och rationalistisk (mat, kläder, bil etc.) medan vi går mer mot hedonistisk, luxuös konsumtion ju mer fritid vi har (upplevelser, resa, alkohol, restaurangbesök).

Helgen är en typ av tillfällig respit, men semestern är den yttersta formen av frihet. Vi har inte samma begränsningar i tid eftersom vi inte arbetar, i rummet eftersom vi inte är lika platsbundna eller finansiellt då möjligheten till konsumtionen ökar drastiskt.  I brottet från vardagen och rutinerna söker vi hedonistiska upplevelser i form av t.ex. resande på en annan plats. Vi önskar en kontrast och uppleva sådant vi inte upplever i vardagen. Att turista kan ses som en mikroteknik för att göra livet bättre eller som en tillgänglig (tillfällig) dröm eller Utopia. 

Beteendet, i form av hedonistisk konsumtion och förändrade behov, motiv och förväntningar, som är okej under semestern är inte alltid möjligt eller accepterat i vardagen. Enligt Wang (2002) är det under semestern som vi når den yttersta gränsen av konsumtion och överskrider de normer för konsumtion som vi har i vardagen. Wang kallar det för Peak consumption, konsumtion längst upp i konsumtionshierarkin. Vårt hedonistiska beteende på semestern har effekter på destinationen, positiva och negativa. Exempel på negativa effekter är ökad alkoholkonsumtion eller prostitution och exempel på positiva effekter är ett ökat finansiellt inflöde eller kulturellt utbyte och lärande. Dessa effekter beskrivs närmare under bland annat turism och hållbar utveckling, sociala och kulturella effekter och ekonomiska effekter.

Källor:
Jafari, J. (1987). Tourism models: the sociocultural aspects. Tourism Management, 8(2), 151-159.
Wang, N. (2002). The Tourist as Peak Consumer. In G. Dann (Ed.), The tourist as a metaphor of the social world (pp. 281-295). Wallingford: CABI Pub