Vår termometer

Termometern visar en färgskala från mörkrött för de semestrar som släpper ut mest till mörkgrönt för de semestrar som släpper ut minst. Transport och boende är sammanräknat. Färgskalan baserar sig på en studie av klimatpåverkan från svenska befolkningens vanligaste semestrar (Kamb 2015). Medelvärdet av semestrarna var 250 kg CO2 per semester. Färgskalan visar mörkgrönt för semestrar som släpper ut under 50 kg, grönt för semestrar i spannet 50-200 kg, gult i spannet 200 - 500 kg och rött över 500 kg.

Skillnaderna när det gäller utsläpp är stora, från 15 kg CO2 per semester och person för en tågsemester i Sverige till över 2800 kg för en flygsemester till Thailand. När det gäller fördelningen av semesterutsläppen svarar transporterna generellt för 80%, och boendet för 20%. Störst utsläppsminskning kan göras genom att skifta transportslag till ett mindre klimatbelastande, alternativt välja en närmare destination.
Observera att våra beräkningar endast omfattar direkta och indirekta utsläpp från transporternas drivmedel och från energin som boendet använder. En total klimatanalys skulle även behöva omfatta utsläpp från produktion av färdmedel (inkl. bl.a. batterier), infrastruktur (vägar, räls, flygplatser) och byggande av boenden.