Tält eller lyxhotell?

Ditt val av boende på semestern spelar roll. Inte alls i samma omfattning som det färdsätt vi väljer, men långt ifrån oväsentligt. Det som avgör klimatpåverkan från boendet är framför allt i vilken omfattning den energi som boendet använder är fossilfri eller inte, samt hur mycket energi som används.

Översiktlig information om hur vi beräknat utsläpp från olika boendealternativ finns i Boendeberäkningar. Fullt underlag till beräkningarna finns i vår Metodrapport. Observera att våra beräkningar endast omfattar direkta och indirekta utsläpp från den energi som används av boendet. En total klimatanalys skulle även behöva omfatta utsläpp från byggandet av boendet.

HOTELL
Klimatpåverkan från boende på hotell kommer framför allt från den energi som går åt för att värma upp eller kyla lokalerna, samt från el till belysning, maskiner och tvätt. Hur stor klimatpåverkan blir per gästnatt (en övernattning för en person) varierar mycket från hotell till hotell.

Det är lätt att tro att ett stort lyxigt hotell automatiskt har större klimatpåverkan per gästnatt och att ett enklare boende automatiskt har lägre klimatpåverkan, men så är inte alltid fallet. Även om ett hotell har både spa, gym, luftkonditionering och stora gemensamma utrymmen, vilket medför hög energiförbrukning, så kan hotellet ändå ha låg klimatpåverkan om de till exempel värmer upp eller kyler lokalerna med biobaserad fjärrvärme eller solfångare och producerar egen solel.

I länder med hög andel fossilfri energi, som de nordiska länderna, medför boende generellt betydligt mindre klimatpåverkan än i länder där energin till stor del kommer från fossila källor. I Sverige ligger genomsnittet för hotell runt 7 kg CO2 per gästnatt, men många hotell jobbar hårt med att minska sina utsläpp och ligger långt under detta. I vissa länder är siffran 4 gånger högre och mer per natt.

Fråga gärna ditt tänkta hotell om de har en siffra för utsläpp av CO2 per gästnatt. Då vet de att vi bryr oss. Då kan du också fylla i specifika siffror i stapeln "EGET VÄRDE".

VANDRARHEM ETC
Beräkningen avser boenden med lägre klimatpåverkan än genomsnittliga hotell i det aktuella landet. Det kan vara enklare hotell, vandrarhem, campingstuga eller en hel bostad man hyr - exempelvis via Airbnb. Men, det kan också vara ett vara ett hotell som satsat på att minska sina utsläpp av CO2, exempelvis genom solfångare, pelletspanna eller solceller som täcker stor del av energibehovet.

I Norden räknar vi med att boendekategorin Vandrarhem etc ligger på 1,7 kg CO2 per gästnatt. Med gästnatt menas en övernattning för en person. En av oss ej granskad studie av boende i svenska fjällstugor beräknar utsläpp per gästnatt till 2,0 kg.

KLIMATNEUTRALT
Denna boendekategori beräknas endast orsaka försumbara utsläpp. Exempelvis om du bor hos en kompis, i husbil, i tält eller hyr ett rum som inneboende. Övernattning som sker under färd – på nattåg, buss eller färja – räknas också hit eftersom utsläppen för detta räknas in i färdsättet.

EGET VÄRDE
Om du vet hur många kilo CO2 ditt planerade boende genererar per gästnatt, kan du lägga in det i kalkylatorn. Fråga gärna dem om det annars. Allt fler hotell och boenden satsar på att minska sin klimatpåverkan och om de märker att kunderna efterfrågar beräkning av klimatpåverkan kan de bli uppmuntrade att minska utsläppen ytterligare.