Så har vi räknat - tåg

Beräkningen av klimatpåverkan för tåg och buss är inte exakt eftersom energiåtgång och bränsletyp varierar mellan olika tåg- och bussalternativ. Exempelvis är många tåglinjer elektrifierade medan diesellok körs på vissa andra sträckor. Men det är också skillnad på om ett elektrifierat tåg körs i Sverige eller i Europa.

Vi har räknat med att tågresande i Sverige orsakar 10 gram CO2 per personkilometer och tåg utanför landet i genomsnitt orsakar 37 gram. För rena dieseltåg är utsläppen 91 gram CO2 per personkilometer och för rena eltåg utomlands är utsläppen 24 gram.

För långväga bussar räknar vi med utsläpp på 27 gram CO2 per personkilometer, vilket på samma sätt är en grov uppskattning. Det bygger på en dieselbuss med beläggningsgrad på 60 %. Om 100% biodiesel (HVO eller FAME) istället används antas utsläppen vara 14 gram CO2 per personkilometer.

Tågresor som har avreseort eller destinationsort i Sverige beräknas köras med svenskt tåg. Övriga delsträckor beräknas som genomsnittligt europeiskt tåg. En resa mellan en svensk ort och Köpenhamn beräknas alltså som svenskt tåg, men fortsätter man ner i Europa därifrån beräknas resten som europeiskt tåg.

I vissa fall kombineras en tåg- eller bussresa med färja. Här kan du läsa om färjors klimatbelastning.

Läs mer i vår Metodrapport.