Så har vi räknat - flyg

Flygets klimatpåverkan består till drygt hälften av CO2-utsläpp vid förbränning av fossilt flygbränsle. Resten utgörs av utsläpp av bland annat vattenånga och partiklar på hög höjd som bildar de kondensstrimmor som är de vita streck man kan se på himlen efter flygplanen. Dessa kondensstrimmor bildas när de varma avgaserna möter den omgivande kalla luften. Strimmorna, och de cirrusmoln som de kan omvandlas till, har en uppvärmande effekt enligt FN:s klimatpanel IPCC. IPCC betonar samtidigt att det finns en väsentlig osäkerhet om hur stor denna höghöjdseffekt är.

När vi har beräknat flygutsläppen i kalkylatorn har vi vägt in höghöjdseffekten genom att multiplicera koldioxidutsläppen med faktor 1,9, som är den mest etablerade vetenskapliga uppskattningen av klimateffekten, för flygresor över 1000 km. Under kortare flygresor orsakas ingen höghöjdseffekt och för resor under 500 km har vi inte räknat med någon höghöjdsfaktor alls. För flygningar mellan 500 och 1000 km räknar vi med att höghöjdseffekten successivt ökar. Utöver ovanstående så ingår utsläpp från produktion av flygbränslen.

Läs mer i vår Metodrapport.