Rapporter med mera

Här har vi samlat forskning om klimatsmart semestrande och resor. Framför allt delar vi här rapporter och vetenskapliga artiklar som forskare knutna till klimatsmartsemester.se har varit ansvariga för eller involverade i.

KLIMATSMART SEMESTRANDE

  • Rapport om tekniska lösningar, förändrat beteende och politiska styrmedel. KTH och Chalmers 2022 
  • Föredrag Jörgen Larsson, Chalmers 2022. Se på UR, (20 min).

LÅNGVÄGA RESANDE I LINJE MED KLIMATMÅLEN

  • Rapport innovationer för ett hållbart långväga resande – styrmedel, affärsmodeller och teknikpotential. KTH, Chalmers, Mittuniversitetet, Luleå Universitet 2022.
  • Vetenskaplig artikel

DEBATTARTIKEL OM ATT SLUTA MARKNADSFÖRA SVERIGE TILL TURISTER FRÅN ANDRA KONTINENTER

DEBATTARTIKEL OM HÖGHASTIGHETSBANOR

  • Debattartikel i DN 2021-05-13. J Åkerman, G Finnveden, U Gunnarsson-Östling, M Höjer, A Kamb 

FLYGRESORNA OCH KLIMATET - Utsläppsminskningar och acceptans för klimatsmartare alternativ

  • Rapport om hur svenskarna flyger på semester och vilken acceptans det finns att byta till klimatsmartare transportsätt och närmare destinationer. Göteborgs Universitet 2020.
  • Vetenskaplig artikel

STYRMEDEL FÖR ATT BEGRÄNSA DET GLOBALA FLYGETS KLIMATPÅVERKAN - ETT SVENSKT PERSPEKTIV

  • Rapport. KTH, Chalmers, Göteborgs Universitet 2020.

HUR KAN ETT HÅLLBART SEMESTRANDE SE UT?

  • En kartläggning av vad hållbart semestrande kan innebära.
  • Rapport. KTH 2019.