Så har vi räknat

Alla beräkningar och allt sifferunderlag finns redovisat i vår Metodrapport

Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers Tekniska Högskola, har varit huvudansvarig för allt sifferunderlag som används och metodrapporten.

Följande personer har bidragit till underlag och beräkningar:
- Anneli Kamb, forskningsingenjör på Chalmers, har bidragit med research för sifferunderlagen.
- Martin Jerksjö på IVL Svenska Miljöinstitutet har bidragit med underlag för uppgifter om bilutsläpp.
- Marcus Wendin på företaget Miljögiraff har arbetet med dataunderlaget för boendeberäkningarna.
- Stefan Wirsenius, forskare på Chalmers, som har utarbetat grunden för den kalkylator som beräknar flygets utsläpp.
- Daniel Johansson, forskare på Chalmers, som har medverkat i arbetet med hur flygets höghöjdseffekter beräknas och beskrivs.
- Jonas Nässén, forskare på Chalmers, som har faktagranskat alla sifferunderlag.
- Johnn Andersson, forskare på Chalmers, som har hjälpt till i diskussioner om klimatkompensation/klimatnytta.

Den digitala plattformen utvecklades under 2017-2018.