Flygutsläpp på karta

Se utsläpp för flyg direkt på interaktiv världskarta på flightemissionmap.org. Sajten erbjuder ett snabbt och intuitivt sätt att beräkna växthusgasutsläpp från flygande. Du kan kolla vilka utsläpp en planerad flygresa kan leda till men också gå tillbaka och beräkna utsläpp från flygresor du har gjort tidigare.

Utsläppsberäkningarna är desamma som i klimatsmartsemester.se och de är uppdaterade 2022. Höghöjdseffekten ingår i beräkningarna.

FligthEmissionMap är utvecklad av Björn von Sydow i samarbete med Jörgen Larsson på Chalmers och Anneli Kamb på KTH. Erik Nylund har bidragit med design. Sajten har som syfte att vara ett verktyg för ökad medvetenhet om flygets klimatpåverkan. De som står bakom sajten har ingen relation till flygindustrin eller organisationer som säljer s.k. klimatkompensation.

Kontakt: bjorn@flightemissionmap.org

Flight Emission Map