21 / 05 / 2024
0 kommentarer

Tåg, flyg eller bil - jämförelse i SVT

SVT Nyheter publicerade den 20 maj 2024 ett inslag om jämförelser mellan olika sätt att transportera sig till tre populära semesterorter. De vände sig till Klimatsmart Semester för att få hjälp med beräkningarna. 

Du kan se inslaget här.

Det kan vara på sin plats att notera att beräkningarna för de olika färdmedlen baseras på att det är 5 personer som reser. Detta medför att jämförelserna mellan tåg och elbil i exemplen kan bli en aning orättvisa eftersom det kanske inte är så vanligt att 5 personer åker bil till exempelvis Barcelona eller Split. Och när bilens utsläpp fördelas på 5 personer blir utsläppen låga per person.

Om utgångspunkten för beräkningarna istället varit att 4 personer delar elbil, skulle tågresan ge lägre utsläpp än elbilen. Följdaktligen skulle skillnaden bli väsentligt mycket större till tågets fördel om det var 2-3 personer i bilen.

När du reser till populära resmål som lockar många turister så är det bra att vara medveten om att turism inte alltid bara är positivt för de som bor på orten du besöker. På senare tid har diskussionerna kring konsekvenser av överturism ökat rejält. I avsnitten om Turism & Hållbarhet kan du läsa mer om Sociala och kulturella effekter samt om Ekonomiska effekter från turismen. Här finns en artikel från Forskning & Framsteg om överturism.