20 / 04 / 2024
0 kommentarer

Demonstrationer mot massturismen på Kanarieöarna

Den 22 april 2024 genomfördes demonstrationer runt om på de sju huvudöarna på Kararieöarna. 

Det blir lite paradoxalt när den främsta inkomstkällan också bidrar till stora sociala och miljömässiga problem för lokalbefolkningen.  År 2023 slogs alla tiders turistrekord både avseende antal besökare och omsättningen inom turistindustrin på Kanarieöarna. Trots detta har Kanarieörna bland de sämsta levnadsförhållandena i Spanien. Medelinkomsten är låg, hyreskostnaderna höga, arbetslösheten är den tredje högsta, inflationen och risken för fattigdom är näst högst i landet.

Det verkar alltså som att de omfattande inkomsterna inte kommer lokalbefolkningen till godo så som skulle kunna förväntas. 

Demonstranternas missnöje riktar sig inte mot turister eller turismen i sig. De är medvetna om att besöksnäringen utgör större delen av inkomsterna till öarna och vill se en mer hållbar tursim. De vänder sig i första hand mot effekterna som uppstår då multinationella koncerner äger hela näringskedjan - resebyråer, hotell, flygbolag och rederier. Om hotellen är all-inclusive så tar de också inkomsterna från det turister äter och dricker. Detta gör att mindre hotell och restauranger och som ägs av lokala företag och familjer får svårt att överleva. Kritiken är också skarp mot bokningstjänster som AirBnb, Booking.com, m fl, som de hävdar bidrar till bostadsbristen för de lokalt boende.

Missnöjet riktar sig också mot de lokala politikerna som inte gjort vad de kunnat för att kunna uppnå en mer hållbar turistindustri - reglera nyetableringar, säkra bättre arbetsvillkor och ställa högre miljökrav. Om myndgiheterna lyckas motverka överetableringar och istället styra mot att lokalägda hotell, pensionat, restauranger, butiker och arrangörer kommer pengar att hamna hos lokalbefolkningen istället för storföretag i andra länder. Inom den politiska och ekonomiska ledningen har också lösningar som exempelvis regleringar av hur bostäder ska få hyras ut till turister börjat diskuteras, samt även öppnat för att driva mot en s.k regenerativ turism*.

De som besöker öarna kan också bidra till en mer hållbar turism. Framför allt genom att välja bort de stora turistföretagen till förmån för verksamheter som drivs av lokalbefolkningen.

När du reser till populära resmål som Kanarieöarna eller andra destinationer som lockar många turister så är det bra att vara medveten om att turism inte alltid bara är positivt för de som bor på orten du besöker. På senare tid har diskussionerna kring konsekvenser av överturism ökat rejält. I avsnitten om Turism & Hållbarhet kan du läsa mer om Sociala och kulturella effekter samt om Ekonomiska effekter från turismen. Här finns en artikel från Forskning & Framsteg om överturism. 

* Regenerativ turism handlar om att resa och driva turism på ett sätt som inte bara bevarar och skyddar destinationens naturliga och kulturella resurser utan faktiskt bidrar till deras förbättring och återhämtning.