Sociala och demografiska faktorer

Det här är en stor kategori av faktorer som påverkar efterfrågan och där det skett stora förändringar under det senaste århundrandet som möjliggjort bland annat utvecklingen av charter- och massturism. En av de viktigaste sociala förändringarna är rätten till betald semester som ökat successivt i stora delar av världen (diskuteras också under politiska faktorer). Frigörandet av tid för rekreation i samverkan med teknologiska, politiska och ekonomiska förutsättningar är grundbulten för att vi reser och det går ofta (med några få undantag) att se ett direkt samband mellan mängden fritid och efterfrågan på turism. Olika trender och moden är exempel på andra sociala faktorer. De växer fram grundande i förändrade attityder och behov hos konsumenter (mer om behov och motivation under resemotiv), men även baserade på demografiska förändringar. Ett exempel på det sistnämnda är den exponentiella ökade efterfrågan på city-breaks eller kortsemestrar till storstäder där en större andel unga vuxna (som får barn senare i livet) med egna inkomster och friskare kapitalstarka pensionärer har drivit på trenden. Kopplat till en ökad mobilitet (se teknologiska faktorer) drivs trenden på. 


En expansion av utbildningsväsendet påverkar efterfrågan på resande. Med utbildning följer önskan att se och uppleva nya människor, platser och attraktioner samt möjligheten att tillgodogöra sig information om resande.


Källor:
Lim, C. (1997). Review of international tourism demand models. Annals of Tourism Research. 24(4): 835-849.
Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities (2. ed.). Harlow, Eng. ; New York: Pearson Prentice Hall.
Wang, N. (2002). The Tourist as Peak Consumer. In G. Dann (Ed.), The tourist as a metaphor of the social world (pp. 281-295). Wallingford: CABI Pub.