Så har vi räknat – buss

Beräkningen av klimatpåverkan för buss är inte exakt eftersom energiåtgång och bränsletyp varierar mellan olika bussalternativ. För långväga bussar räknar vi med utsläpp på 27 gram CO2 per personkilometer. Detta är en grov uppskattning som bygger på en dieselbuss med beläggningsgrad på 60 %. Om 100% biodiesel (HVO eller FAME) istället används antas utsläppen vara 14 gram CO2 per personkilometer.

I vissa fall kombineras en tåg- eller bussresa med färja. Här kan du läsa mer om färjors klimatbelastning.

Läs mer i vår Metodrapport.