Så har vi räknat - bil

Genomsnittsbilen som körs i Sverige är en medelstor dieselbil och den ger utsläpp av 160 gram CO2 per fordonskilometer. Hur stora utsläppen blir per person beror på hur många som reser tillsammans i bilen, vilket man anger när man använder kalkylatorn. Så här ser ser beräkningsunderlaget för utsläpp per fordonskilometer ut för olika bränsle- och fordonstyper:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångspunkten har varit energiåtgången för mellanstora bilar, som vi sedan har gjort ett  påslag på 34% för stora bilar och ett avdrag på 24 % procent för små bilar. Utsläppen för olika bränslen är de som gällde för de bränslen som användes i Sverige 2016, enligt Energimyndigheten. Utsläppsvärdena omfattar ett livscykelperspektiv, det vill säga även utsläpp från tillverkningen av bränslena ingår.

I vissa fall kombineras en bilresa med färja. Läs mer här om hur vi räknat när det gäller färjors klimatpåverkan.

Läs mer i vår Metodrapport.