personer
nätter
blir klimatpåverkan...

2. Välj färdsätt

Ordning

Ordning
Cykel
0 kg

0 kg CO2e303 km
till Spikens Fiskehamn, Kållandsö, Spikens Fiskehamn, Lidköping, Sverige

km
(enkel väg)

Ordning

1,3 kg CO2e50 km
till Spiken

km
(enkel väg)

1,8 kg CO2e177 km
till Framnäs City

km
(enkel väg)
Tåg/buss
4 kg

0,9 kg CO2e90 km
till Alingsås station

km
(enkel väg)

Ordning
Bil
25 kg

24,9 kg CO2e317 km
till Spikens Fiskehamn, Kållandsö, Spikens Fiskehamn, Lidköping, Sverige

km
(enkel väg)

Ordning
Egen resväg
0 kg

0 kg CO2e

km
(enkel väg)

3. Välj boende

Ordning
Medel hotell i landet
17 kg
Boende med lägre klimat-påverkan
4 kg
Klimat-neutralt boende
0 kg
Eget värde
0 kg
kg / person / natt
Klicka på staplarna för mer information. Välj färdsätt och boende för att gå vidare.
Staplarna visar utsläpp av koldioxid per person tur & retur.
Hög klimatpåverkan
21 kg
Låg klimatpåverkan
Avser klimatutsläpp per person för semestern.
Termometerns skala baseras på en jämförelse
mellan de vanligaste typerna av semestrar.

1 %Klimatpåverkan per person för denna semesterresa är jämförbar med c:a 1 % av de totala utsläpp per person och år som vi behöver komma ner till för att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader. Läs mer

Klimatpåverkan per person för denna semesterresa är jämförbar med:
1 % av ett års kost för en genomsnittlig svensk
4 % av ett års genomsnittlig hushållsel i en svensk villa
1 % av ett års genomsnittlig bilpendling
Läs mer

0,1 m2 Klimatpåverkan per person för denna semesterresa beräknas leda till att 0,1 m2 av isen i Arktis smälter. Läs mer

Klimatsmarta semesteralternativ