Källor - Varför och vart reser vi

Källor:
Centrum för konsumtionsvetenskap (2015). Konsumtionsrapporten 2015 (red. J. M. Roos). Göteborg: Göteborgs universitet.

Schmoll, G. A. (1977). Tourism Promotion: marketing background, promotion techniques and promotion planning methods. Tourism International Press.

Tillväxtverket/SCB (2017). Fakta om svensk turism 2016. Stockholm: Tillväxtverket

Wall, G., & Mathieson, A. (2006). Tourism: changes, impacts, and opportunities (2. ed.). Harlow, Eng. ; New York: Pearson Prentice Hall.

Wang, Y.-S. (2009). The impact of crisis events and macroeconomic activity on Taiwan's international inbound tourism demand. Tourism Management, 30(1), 75-82.