Flyg

Svenskarnas flygresor orsakar numera ungefär lika stora utsläpp av växthusgaser som allt vårt bilkörande. Ungefär 75 % av våra flygresor är semesterresor. Den ständiga ökningen av flygandet minskar möjligheten att vi ska kunna nå våra klimatmål. Till 2050 ska våra totala årliga utsläpp av växthusgaser minska från dagens 10-12 ton CO2 per person till max 2 ton. Det är ungefär lika mycket som en flygresa tur och retur Göteborg - New York och utöver det orsakas utsläpp det vi äter, boendet, pendlingen, med mera.

Har du ibland tänkt att “alla” i din omgivning flyger titt som tätt? Kanske stämmer det. I alla fall om din omgivning tillhör de 20 % svenskar som flyger mest och står för mer än hälften av alla utsläpp från privata flygresor. Eller de 40 % som står för över 75 % av utsläppen. Om denna minoritet skulle begränsa sitt flygande till en gång per år, eller en gång vartannat år så skulle utsläppen minska drastiskt.

Internationellt sett så beräknar forskare att det är c:a 3 % av jordens befolkning som flyger under ett år, medan 97 % stannar på marken (källa). Det är alltså relativt få personer som står för alla utsläpp från flygresor och de flesta kommer från rika länder. Exempelvis är flygutsläppen från en genomsnittlig svensk 7 gånger större än den genomsnittlige världsmedborgaren (källa).

Flygresande har en gräddfil när det gäller beskattning. Om flyget betalade samma skatter som andra branscher beräknas priset för flygbiljetter enligt öka med runt 79-95 % (här och här finns källor).

Egentligen orsakar en flygresa inte mer utsläpp per kilometer än en person som kör ensam i bil, men en väsentlig skillnad är att det går att resa så långt på kort tid med flyget. Det är exempelvis inte många som kör ensam i bil ner till Rom över en långhelg.