Boendeberäkningar

Här finns översiktlig information om beräkningar för boende under semesterresan. Mer underlag till beräkningarna finns i vår Metodrapport.

Observera att våra beräkningar endast omfattar direkta och indirekta utsläpp från den energi som används av boendet. En total klimatanalys skulle även behöva omfatta utsläpp från byggandet av boendet.

HOTELL

Siffrorna för klimatpåverkan från hotell i olika länder bygger på data som sammanställts av en organisation som heter Greenview i det som kallas för Cornell Hotel Sustainability Benchmarking Index. Vi har inhämtat utsläppsdata från de länder som svenskar främst semestrar till och de finns i tabellen nedan. Skillnaderna mellan länder beror bland annat på hur mycket energi som används för uppvärmning och luftkonditionering samt vilka energislag som används för elproduktion. För nordiska hotell baseras siffrorna på en svensk kartläggning av hotellverksamhet som bygger på 41 svenska hotell.

Det är viktigt att tänka på att dessa siffror är ett genomsnitt av hotell som har självrapporterat eller som har kartlagts. För vissa länder är underlaget stort och för andra bygger siffran endast på ett fåtal hotell, så det bästa är att ta reda på klimatpåverkan för just det hotell du har tänkt bo på. Fråga gärna så vet de att deras gäster bryr sig.

Kilo CO2 per gästnatt i vanliga destinationsländer.

Land

Hotell

[CO2/gästnatt]

Vandrarhem etc.

[CO2/gästnatt]

Klimatneutralt

[CO2/gästnatt]

Antal hotell

Frankrike

4,7

1,2

0

75

Spanien

29

7,2

0

43

Storbritannien

9,3

2,3

0

439

Tyskland

11

2,8

0

89

Österrike

9,3

2,3

0

15

Övriga EU

13

3,2

0

a)

Turkiet

23

5,7

0

80

Thailand

34

8,5

0

245

USA

13

3,3

0

9301

Sverige

6,8

1,7

0

41

Norge

6,8

1,7

0

b)

Danmark

6,8

1,7

0

b)

Finland

6,8

1,7

0

b)

Island

6,8

1,7

0

b)

Övriga världen

27

6,7

0

c)

a) Övriga EU är ett genomsnitt av de EU-länder vi har data på. Detta inkluderar även Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanstaten.

b) Representeras av Sverige

c) Baserat på Mexiko, Ryssland, Kina och Australien.

 

VANDRARHEM ETC

Boenden med lägre klimatpåverkan kan vara av flera olika typer, där de viktigaste aspekterna är hur mycket energi som går åt per gästnatt och vilken energi som köps in. Ett enklare boende som till exempel ett vandrarhem har ofta liten yta disponerad per gäst vilket minskar energianvändning, vilket i sin tur typiskt innebär att det blir lägre klimatpåverkan per gästnatt. Men ett hotell som har arbetat med att minska sin energianvändning och klimatpåverkan, till exempel genom att installera energiåtervinning i ventilationssystemet och köpa biobaserad fjärrvärme och solel, kan också ha låg klimatpåverkan per gästnatt.

Utsläppen för boenden med lägre klimatpåverkan bygger på en studie från Schweiz som visade att vandrarhem i snitt hade 75 % lägre klimatpåverkan än hotell. Våra beräkningar bygger på antagandet att denna relation gäller i alla länder och att det är applicerbart på flera olika boendeformer. Klimatpåverkan för denna kategori boende har alltså 75% lägre siffra än hotell i kalkylatorn.

KLIMATNEUTRALT

Vi räknar med att boende i denna kategori bara orsakar försumbara utsläpp. För boende i husbil, husvagn, nattåg eller övernattning på färja räknas utsläppen in i transporten och ytterligare utsläpp bedöms som försumbara. Bor du i tält orsakas endast utsläpp vid tillverkning av tältet, men utsläpp från tillverkning räknas inte in för varken detta eller andra boendekategorier. Om du är inneboende hos någon så räknar vi med att den du bor hos inte får några ytterligare utsläpp på grund av det.